Raf Sels aan het woord

'SBB is groot en klein tegelijk'

Door de wisselwerking tussen onze 30 kantoren, het centrale kenniscentrum en de regionale experts, hebben we een unieke positie op de Vlaamse markt. We zijn groot en klein tegelijk waardoor we onze klanten en medewerkers een brede deskundigheid kunnen aanbieden op mensenmaat.

Raf Sels, CEO SBB Accountants & Adviseurs

Talent krijgt bij ons alle kansen. We zijn trots op het doorgroeitraject voor onze medewerkers, waardoor zij doorheen hun hele loopbaan de ruimte krijgen om bij te leren en initiatief te nemen. Dit maakt onze medewerkers echte mede-ondernemers die op creatieve wijze invulling geven aan datgene wat van hen verwacht wordt. Het besef dat ze door hun kennis toegevoegde waarde creëren en hiervoor gewaardeerd worden, door zowel de klant als door SBB, geeft hen een grote voldoening.

Achter cijfers schuilen mensen

Het is fijn om met sterk gemotiveerde mensen samen te werken die ook onze drie bedrijfswaarden koesteren. Ontdek ze hieronder.

RESPECT

Door eerlijke en duidelijke communicatie zorgen we voor kwaliteitsvolle en duurzame relaties tussen onze medewerkers.

ENGAGEMENT

Door samen doelgericht te werken en onze kennis en ervaring permanent te delen, beleven we het succes van onze klanten als het succes van alle SBB-ers.

PROFESSIONALITEIT

Met de gepaste deontologie en onze kwalitatieve tools, procedures en kennis verstrekken we  diensten die beantwoorden aan de noden en verwachtingen van de klanten.

Raf Sels vertelt je meer over de sterkte van het bedrijf: de werknemers

Lees ook de verhalen van onze collega's