Raf Sels aan het woord

'SBB is groot en klein tegelijk'

Door de wisselwerking tussen onze 30 kantoren, het centrale kenniscentrum en de regionale experts, hebben we een unieke positie op de Vlaamse markt. We zijn groot en klein tegelijk waardoor we onze klanten en medewerkers een brede deskundigheid kunnen aanbieden op mensenmaat.

Raf Sels, CEO SBB Accountants & Adviseurs

Talent krijgt bij ons alle kansen. We zijn trots op het doorgroeitraject voor onze medewerkers, waardoor zij doorheen hun hele loopbaan de ruimte krijgen om bij te leren en initiatief te nemen. Dit maakt onze medewerkers echte mede-ondernemers die op creatieve wijze invulling geven aan datgene wat van hen verwacht wordt. Het besef dat ze door hun kennis toegevoegde waarde creëren en hiervoor gewaardeerd worden, door zowel de klant als door SBB, geeft hen een grote voldoening.

Achter cijfers schuilen mensen

Het is fijn om met sterk gemotiveerde mensen samen te werken die ook onze SPORT-waarden koesteren. Ontdek ze hieronder.

Samenwerking

Wij helpen en ontwikkelen elkaar. Wij delen permanent onze kennis, ervaringen en groei. Onder de noemer ‘samenwerken’ verstaan we ook de manier waarop we met elkaar omgaan, met het typische SBB-DNA.

Professionaliteit

We begeleiden onze klanten op een proactieve en deskundige manier. Kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Daarbij handelen we overeenkomstig de deontologie die eigen is aan ons beroep. Medewerkers die hun IAB-erkenning willen behalen motiveren we en ondersteunen we actief.

Ondernemingszin

Wij hebben samen een doel voor ogen en streven ernaar om het te behalen. Wij stellen ons daarom ondernemend op binnen en buiten SBB. Wij geven advies en verstrekken diensten alsof het om onze eigen zaak zou gaan en treden naar onze klanten op als ondernemerscoach: ondernemend voor ondernemers.

Respect

We gaan in elke situatie respectvol om met collega’s en klanten, we hebben respect voor de eigenheid en de privacy van de ander.

Transparantie

We communiceren met de klant, met de prospect, met de markt en met elkaar op een open en duidelijke manier. We gaan uit van eerlijke en open communicatie.

Raf Sels vertelt je meer over de sterkte van het bedrijf: de werknemers

Lees ook de verhalen van onze collega's